mapa strony   |   kontakt   |

Dotacje 2015

W 2015 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

  1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: wydanie książki pt. „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej" – 9 000 zł
  2. SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 " – 5 400 zł;
  3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa „Księstwo kożuchowskie - władcy, terytorium, społeczeństwo – 6 000 zł;
  4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: " Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia"– 7 000 zł;
  5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla "Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra" – 3 600 zł;
  6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
  7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji "Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony"- 3 000 zł;

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 18.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 418
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 18.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl