mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Konkurs: Promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.03.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.04.2012, 15:00 [minął]
Organizator: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z   ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania:  promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji  lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje  odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Zadania będą realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  2011 r. Nr 6, poz. 25).


Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.


6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 28 marca 2012 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2012 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  2011 r. Nr 6, poz. 25).
 

Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:
• aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• kserokopię statutu organizacji poświadczoną za zgodność z oryginałem.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna,
• możliwość realizacji zadania publicznego,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• proponowaną jakość wykonania zadania,
• kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne ,
• zapewnienie różnych źródeł  finansowania,
• wkład rzeczowy i  osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
• w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, dodatkowo ocenie podlegać będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

9. Termin wyboru oferty: do 02 kwietnia 2012 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity):

W 2011 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 4 umowy o dotację na łączną kwotę 25 298  zł:
1. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski  - zadanie: wydanie VIII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 6 000 zł;
2. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: wydanie publikacji „Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 4 000 zł;
3. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze – zadanie: „Sesja naukowa w ramach VI lubuskich spotkań z konserwatorami zabytków, której tematyką będzie rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich” - 6 000 zł;
4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: „Sesja naukowa Kościół farny w Kożuchowie w świetle najnowszych badań” - 9 298 zł .

W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze  żadnych umów o dotację.

Treść konkursu do pobrania: 24022012.pdf

Opublikowano dnia: 24.02.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                 Zielona Góra, dnia 02.04.2012 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl; www.lwkz.pl

LWKZ.5125.1.2012 [konkurs2]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego w 2012 r.


Lista ofert rozpatrzonych pozytywnie, które otrzymały dotację na realizację zadań wraz z przyznanymi kwotami:

• oferta nr 1 złożona przez PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej – „Promujemy zabytki województwa lubuskiego – konkurs plastyczny połączony z rajdem turystycznym oraz wydaniem przewodnika multimedialnego o zabytkach województwa lubuskiego” – 3 000 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Czas ART. – książka „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesów konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej – 7 000 zł;
• oferta nr 3 złożona przez Fundację Archeologiczna Archeo – Kożuchów – prace archeologiczne w latach 2009 – 2011” - 8 000 zł;
• oferta nr 9 złożona przez Świebodziński Związek Kresowian – wydanie publikacji prezentującej wyniki badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie 10 000 zł;
• oferta nr 11/2011 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - wydanie IX tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 6 000 zł;
• oferta nr 12/2011 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 6 000 zł;

Wyniki konkursu do pobrania: LWKZ.5125.1.2012bip.gov.pl