mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Konkurs: Promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Konkurs [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.03.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 02.04.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2013 r. do dnia 25 listopada 2013 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.


6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 15 marca 2013 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2013 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.
Do oferty należy załączyć:
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna,
• możliwość realizacji zadania publicznego,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• proponowana jakość wykonania zadania,
• kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne ,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania,
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
• w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, dodatkowo ocenie podlegać będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

9. Termin wyboru oferty: do 02 kwietnia 2013 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.):

W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:
1. PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej zadanie: „Promujemy zabytki województwa lubuskiego – konkurs plastyczny połączony z rajdem turystycznym oraz wydaniem przewodnika multimedialnego o zabytkach województwa lubuskiego” – 3 000 zł;
2. Stowarzyszenie Czas ART. – zadanie: wydanie książki „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesów konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej - 7 000 zł;
3. Fundacja Archeologiczna Archeo – zadanie: „Kożuchów – prace archeologiczne w latach 2009 – 2011 – publikacja wyników” - 8 000 zł;
4. Świebodziński Związek Kresowian – zadanie: „wydanie publikacji prezentującej wyniki badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie” – 10 000 zł;
5. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: wydanie IX tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 6 000 zł;
6. oferta nr 12/2011 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 6 000 zł;

W 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Treść konkursu do pobrania: 11032013.pdf

Opublikowano dnia: 11.02.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl