mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Konkurs: Promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Konkurs [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.04.2014, 15:00 [minął]
Organizator: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych;
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 25 kwietnia 2014 r. do dnia 30 października 2014 r.

5. Warunki realizacji zadania:

Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.

Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 03 kwietnia 2014 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2014 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będą:

 • wartość merytoryczna,
 • możliwość realizacji zadania publicznego,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowana jakość wykonania zadania,
 • kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne ,
 • zapewnienie różnych źródeł finansowania,
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, dodatkowo ocenie podlegać będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

9. Termin wyboru oferty: do 10 kwietnia 2014 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.):

W 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 1. Fundacja Karolat – Strona internetowa zamku w Siedlisku – 1 000 zł;
 2. PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej – Zabytki drewniane naszej ojcowizny - konkurs plastyczny i kronikarski połączony z rajdem turystycznym - 1 500 zł;
 3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych – Linia kolejowa Skwierzyna - Stare Bielice. Kolejowy Bauhaus w Polsce". Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu. Prace studialne zakończone publikacją - 8 000 zł;
 4. Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – Obchody 150 rocznicy urodzin Henrego van de Velde - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 10 000 zł;
 5. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - Wydanie X tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 5 000 zł;
 6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „60 lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej” – 14 500 zł;


W 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Treść konkursu do pobrania: konkurs_06032014.pdf

Opublikowano dnia: 06.03.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl