mapa strony   |   kontakt   |

Komunikaty i ogłoszenia

BFA.2632.2.2020                                                                                  Zielona Góra, dn. 07.07.2020 r.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego:


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. Poz. 2004, w sprawie szczegółowego  sposobu  gospodarowania   składnikami  rzeczowymi  majątku    ruchomego Skarbu  Państwa,  na  podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy   z  dnia  16  grudnia  2016  r.  o  zasadach zarządzania   mieniem   państwowym    (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1302,  1309,  1571 i  1655),
informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1.4
• nr rej. FZ 57761,
• rok produkcji 2006,
• przebieg 272083 km,
• pojemność silnika: 1364 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 11.04.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 06.04.2021

2. Samochód osobowy marki Seat Leon 1.6 1P
• nr rej. FZ 69419,
• rok produkcji 2008,
• przebieg 307046 km,
• pojemność silnika: 1595 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 18.05.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 01.07.2021 r.,

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składniki majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania  bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 24.07.2020 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra, z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11


BFA.2632.1.2020                                                                                  Zielona Góra, dn. 28.05.2020 r.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego:


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. Poz. 2004, w sprawie szczegółowego  sposobu  gospodarowania   składnikami  rzeczowymi  majątku    ruchomego Skarbu  Państwa,  na  podstawie  art. 5 ust. 2 ustawy   z  dnia  16  grudnia  2016  r.  o  zasadach zarządzania   mieniem   państwowym    (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1302,  1309,  1571 i  1655),


informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. Samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1.4
• nr rej. FZ 57761,
• rok produkcji 2006,
• przebieg 272083 km,
• pojemność silnika: 1364 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 11.04.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 06.04.2021

2. Samochód osobowy marki Skoda Octavia II 1.6
• nr rej. FZ 6906M,
• rok produkcji 2010,
• przebieg 238390 km,
• pojemność silnika: 1595 cm3,
• ubezpieczenie OC ważne do: 25.03.2021 r.
• stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 30.10.2020 r.,

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składniki majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania  bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.

Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 14.06.2020 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra, z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11


Zielona Góra, dn. 10.05.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.


Zielona Góra, dn. 04.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył, złożone w terminie do 30 czerwca 2018 r., wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Podział środków zostanie dokonany jednak z opóźnieniem, ze względu na konieczność oczekiwania na zwrot przyznanych wcześniej dotacji na prace planowane, co zwiększy pulę w prowadzonym obecnie naborze wniosków.


BFA.2632.1.2015                                                                          Zielona Góra, dn. 21.05.2015 r.

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego:
Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

 • nr rej. FZ 5388C,
 • rok produkcji: 2002,
 • przebieg: 319 992 km,
 • pojemność silnika: 1397 cm3,
 • ubezpieczenie OC ważne do: 31.07.2015 r.,
 • stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 11.08.2015 r., ze względu na długotrwałą eksploatację pojazdu wskazana odrębna diagnostyka, dodatkowe informacje: samochód posiada instalację gazową.

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składnik majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.
Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 10.06.2015 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11


Aneks do porozumienia w sprawie MKZ w Zielonej Górze

Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dnia 20 stycznia 2015 r. wszedł w życie aneks z dnia 20 stycznia 2015 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Aneks

Treść porozumienia (poz. 1815)


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o efektywności energetycznej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, realizując swoje zadania, stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 1.  nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 2. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt12, albo ich modernizacja;

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dniem 1 stycznia 2013 r. wnioski dotyczące terenu powiatu zielonogórskiego należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze , ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.


Powiat nowosolski - przekazanie kompetencji LWKZ (15.08.2012)

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Nowosolski uprzejmie informujemy, że z dniem 15.08.2012 roku wnioski z terenu powiatu nowosolskiego dotyczące zabytków i terenów objętych ochroną konserwatorską, z wyłączeniem:

 • zabytków ruchomych,
 • terenu zespołu urbanistycznego miasta Kożuchów w granicach murów obronnych, z wyjątkiem realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • zabytków nieruchomych wskazanych w tabeli poniżej,
 • zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne,
 • zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory, pałace, parki, folwarki),
 • wiatraków,
 • ratuszy i obwarowań miejskich,
 • badań archeologicznych,
 • pozwoleń na zbycie zabytków,
 • spraw dotyczących rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie, w tym również w sprawach związanych ze sprzedażą zabytków,
 • inwestycji własnych Powiatu Nowosolskiego,
 • zabytków stanowiących mienie Powiatu Nowosolskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji,
 • postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Nowosolski,
 • opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu Powiatu Nowosolskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól

Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z właściwości Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli do pobrania: wykaz_zabytkow_Nowa_Sol.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 20.08.2012
Dokument oglądany razy: 8 167
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 09.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl