mapa strony   |   kontakt   |

Wykaz udzielonych dotacji

Wersja archiwalna zmieniona dnia 27.11.2020

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona ikonserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020-prace wykonane w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dotację

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120


Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120


Podział środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2019

Podzial srodkow budzetowych ujetych w Dziale 921 Rozdzial 92120-2019


Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Pobierz wykaz dotacji celowych 2018


Podział środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2018 r.

Pobierz projekt podziału środków budżetowych 2018


Wykaz dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonych przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2017 r.

Pobierz wykaz dotacji celowych 2017


Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 r

Pobierz wykaz 2016


W 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego.” – 3 060 zł;
 • Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: "Kripplein Christi - w poszukiwaniu młodego (nowego) pokolenia."– 3 440 zł;
 • SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014" – 5 400 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XI tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
 • Fundacja Woldenberczyków - zadanie: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa – 10 000 zł;
 • Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce - zadanie: Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – 1 750 zł;
 • Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kultury - zadanie: Ewidencja alei drzew powiatu świebodzińskiego - 9 000 zł;
 • Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic - Spotkanie z lubuskimi zabytkami - Lubniewice 2014 – 1 350 zł.


W 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 • Fundacja Karolat – Strona internetowa zamku w Siedlisku – 1 000 zł;
 • PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej – Zabytki drewniane naszej ojcowizny - konkurs plastyczny i kronikarski połączony z rajdem turystycznym - 1 500 zł;
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych – Linia kolejowa Skwierzyna - Stare Bielice. Kolejowy Bauhaus w Polsce". Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu. Prace studialne zakończone publikacją - 8 000 zł;
 • Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – Obchody 150 rocznicy urodzin Henrego van de Velde - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 10 000 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - Wydanie X tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 5 000 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „60 lat służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej” – 14 500 zł;


W 2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 6 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 • PTTK Oddział Ziemi Międzyrzeckiej zadanie: „Promujemy zabytki województwa lubuskiego – konkurs plastyczny połączony z rajdem turystycznym oraz wydaniem przewodnika multimedialnego o zabytkach województwa lubuskiego” – 3 000 zł;
 • Stowarzyszenie Czas ART. – zadanie: wydanie książki „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesów konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej - 7 000 zł;
 • Fundacja Archeologiczna Archeo – zadanie: „Kożuchów – prace archeologiczne w latach 2009 – 2011 – publikacja wyników” - 8 000 zł;
 • Świebodziński Związek Kresowian – zadanie: „wydanie publikacji prezentującej wyniki badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie” – 10 000 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: wydanie IX tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 6 000 zł;
 • oferta nr 12/2011 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: konferencja naukowa „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 6 000 zł;


W 2011 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 4 umowy o dotację na łączną kwotę 25 298 zł:

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: wydanie VIII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza - 6 000 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – zadanie: wydanie publikacji „Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony” – 4 000 zł;
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze – zadanie: „Sesja naukowa w ramach VI lubuskich spotkań z konserwatorami zabytków, której tematyką będzie rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich” - 6 000 zł;
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: „Sesja naukowa Kościół farny w Kożuchowie w świetle najnowszych badań” - 9 298 zł .


W 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 • PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: „Lubuskie zabytkowe wieże ciśnień” – indywidualny rajd wielodyscyplinowy z konkursem plastycznym oraz wystawą pokonkursową – 1 500,00 zł;
 • Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Żarach – zadanie: Poznajmy piękno naszej Ziemi Lubuskiej z jej przyrodą i zabytkami – konkurs fotograficzny, wieczór filmowy, sejmik krajoznawczy, konkurs i wycieczka – 300,00 zł
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów – zadanie „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji” – 18 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Stary Rynek 13, 65-067 Zielona Góra - zadanie: „Sesja naukowa w ramach V Lubuskich Spotkań z konserwatorami zabytków na temat rewaloryzacji historycznych zespołów staromiejskich” – 3 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: publikacja VII tomu Archeologii Środkowego Nadodrza – 1200,00 zł;
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej – organizacja konferencji naukowej – 8 000,00 zł;
 • Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie – zadanie: Inwentaryzacja i waloryzacja alei w krajobrazie kulturowym powiatu zielonogórskiego - 7 500,00 zł;
 • Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków i rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu – zadanie: Wydanie folderu o zabytkach miejscowości Leśniów Wielki - 500,00 zł .


Dotacje udzielone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach konkursu na zadanie zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2009 r.

 • Oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – 2 500,00 zł (zadanie "Zabytkom na odsiecz! Nasz królewski, piastowski zamek w Międzyrzeczu" Rajd pieszy z konkursem plastycznym i wystawą pokonkursową. Sesja nadzwyczajna)
 • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski– 7 000,00 zł (wydanie "ad Oderam fluvium…" Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego);
 • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział Zielona Góra – 7 000,00 zł (sesja naukowa w ramach IV Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, której tematem będzie "Architektura na obszarach objetych ochrona konserwatorską - kreatywna kontynuacja czy bierne naśladownictwo");
 • Oferta złożona przez Fundację Paradyz Gościkowo 3 66-200 Świebodzin – 6 650 zł (organizacja wojewódzkich obchodów MDOZ);
 • Oferta złożona przez Sulechowskie Towarzystwo Kultury im. Fryderyka Chopina al. Wielkopolskie 3, 66-100 Sulechów - 6 000 zł (cykl koncertów inauguracyjnych na zabytkowych organach piszczałkowych Samuela Ludwiga Hartiga z 1822 r. w Klępsku);
 • Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów – 6 000 zł (wydanie publikacji "Zamek w Kożuchowie. Rys historyczny");
 • Oferta złożona przez Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze Wyszanowo 66, 66-300 Międzyrzecz – 4 850 zł (konferencja naukowa "Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej").

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 40 000 zł


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: administrator administrator
Dokument z dnia: 17.06.2009
Dokument oglądany razy: 8 943
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 27.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl