mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia i zawiadomienia 2021

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.02.2021

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 19.02.2021
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 37 45
www.lwkz.pl; sekretaria.zgora@lwkz.pl
ZN.5142.7.2021 [Zab]

Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Zabór, w gminie Zabór.

Pełne obwieszczenie


ZA.5132.23.2020 [19]                                                                   Zielona Góra, dnia 2 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o terminie oględzin

Na podstawie art. 49, 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck i Głogusz, stanowiska archeologicznego Pałck 6 (AZP 58-14/45) oraz reliktów pomniku upamiętniającego wydarzenie, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o terminie i sposobie przeprowadzenia oględzin. Z uwagi na stan epidemii na terenie kraju oraz względy bezpieczeństwa, oględziny będą odbywać się w grupach do 5 osób. W związku z powyższym, proszę o telefoniczne zapisy pod numerem telefonu 68 324 73 90 w godzinach pracy urzędu do dnia 17.03.2021 r. W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się Państwa nieruchomość. W przypadku dużego zainteresowania lub objęcia osób zainteresowanych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, zostaną wyznaczone dodatkowe terminy.

Pełne obwieszczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


ZA.5132.23.2020 [18]                                                                       Zielona Góra, dnia 8 luty 2021 r.


OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o terminie oględzin

Na podstawie art. 49, 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa pola Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck i Głogusz, stanowiska archeologicznego Pałck 6 (AZP 58-14/45) oraz reliktów pomniku upamiętniającego wydarzenie, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o terminie i sposobie przeprowadzenia oględzin. Z uwagi na stan epidemii na terenie kraju oraz względy bezpieczeństwa, oględziny będą odbywać się w grupach do 5 osób. W związku z powyższym, proszę o telefoniczne zapisy pod numerem telefonu 68 324 73 90 w godzinach pracy urzędu do dnia 03.03.2021 r. W trakcie rozmowy telefonicznej należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się Państwa nieruchomość. W przypadku dużego zainteresowania lub objęcia osób zainteresowanych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, zostaną wyznaczone dodatkowe terminy.

Pełne obwieszczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                               Zielona Góra, 8.01.2021
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 37 45
www.lwkz.pl; sekretaria.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.148.2020[3]

Z A W I A D O M I E N I E
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

    Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem
z dnia 8.01.2021 r karty ewidencyjnej zabytku –  zespołu linii kolejowej Zbąszynek – Gubin nr 358, gminy: Zbąszynek, Babimost, Sulechów, Czerwieńsk, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Gubin o statusie miejskim, Gubin o statusie wiejskim, powiaty: świebodziński, zielonogórski, krośnieński.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Olszak
Dokument z dnia: 08.01.2021
Dokument oglądany razy: 101
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 22.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl