mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia o wolnych etatach

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 75025
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wynik naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 73155
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0.5 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 73089
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 71729
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0.5 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 70547
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 70390
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0.5 etatu
Miejsce wykonywania pracy:  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 68428
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 68270
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 67084
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 65673
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63666
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63665
Stanowiska: 2
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63661
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze –
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63592
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63163
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze –
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 63163


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63158
Stanowiska: 2
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 63158


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 62016
Stanowiska: 2
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 62016


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 61269
Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 61269


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 59167
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 59167


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 58818
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 58818


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 56805
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 56805


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 56754
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 56754


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 54592
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 54592


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 53925
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 53925


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 53724
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru 53724


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 48477
Wymiar etatu
: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze  

Informacja wyniku naboru nr 48477


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 44546
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 44546


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 44468
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 44468


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków archeologicznych


Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze –
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 40391

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 40391


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 40319
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 40319


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych

Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres Urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 37530

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 37530


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków

ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 29715
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra

Ogłoszenie o naborze

Informacja wyniku naboru nr 29715


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 25417

ogłoszenie o naborze nr 25417

informacja wyniku naboru nr 25417


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 25246

ogłoszenie nr 25246

informacja wyniku naboru nr 25246


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 23212

ogłoszenie o naborze nr 23212

informacja wyniku naboru 23212


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych


Stanowiska: 1
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze –
Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 22959

ogłoszenie o naborze nr 22959

informacja o wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Stanowiska: 2
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 22368

ogłoszenie o naborze nr 22368-2

informacja wyniku naboru


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 19470

ogloszenie_o_naborze_BFA-210-6-2017.pdf

Wynik naboru 19470


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 18276

ogloszenie_18276.pdf

informacja_wynik_naboru_18276.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 17448

ogloszenie_o_naborze_BFA_210_4_2017.pdf

informacja_wynik_naboru_17448.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 16143

ogloszenie_16143_2017.pdf

informacja_wynik_naboru_16143.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 15100
Ogloszenie_15100_2017.pdf

BFA.210.2.2017 [4] Zielona Góra, dnia 28.09.2017 r.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru
w procesie rekrutacyjnym na stanowisko:
inspektora ochrony zabytków

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 15100

Wynik naboru:
Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 13519

Ogloszenie_13519.pdf

Wynik naboru 13519


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 6159

ogłoszenie 6159_2016

Wynik naboru 6159


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

BFA.210.4.2016 [1]

Zielona Góra, dnia 15.11.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


inspektor ochrony zabytków
ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 5455

ogloszenie_o_naborze_BFA_210_4_2016

informacja wynik naboru


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

BFA.210.3.2016 [1]

Zielona Góra, dnia 02.09.2016 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 3094

Ogloszenie_o_naborze_BFA_210_3_2016

Informacja_wynik_naboru_3094.pdf


BFA.210.2.2016 [1]

Zielona Góra, dnia 22.07.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 1796

Więcej informacji w załączniku:

Ogloszenie_o_naborze_BFA_210_2_2016.pdf

Informacja wynik naboru


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

BFA.210.1.2016 [1]

Zielona Góra, dnia 06.04.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 179701
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
- ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Warunki pracy
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno – biurowa,
- praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kształtowania terenów zieleni, archeologii.
pozostałe wymagania niezbędne:
 znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 znajomość prawa budowlanego;
 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 umiejętność interpretacji przepisów;
 umiejętność biegłej obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:
 dobra organizacja pracy;
 umiejętność pracy w zespole;
 kreatywność;
 prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność
z oryginałem;
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopia prawa jazdy kat. B w przypadku jego posiadania.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 20.04.2016 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:


„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Rozstrzygniecie konkursu:

 userfiles/informacja_wynik_naboru.pdf


BFA.210.3.2015 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 15.09.2015 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 173114
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

- dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;

- ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
    - praca administracyjno – biurowa,
    - praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
    - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
    - narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,   
    - budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność
  z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 23.09.2015 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo”


Dodatkowe informacje.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_173114.pdf


BFA.210.2.2015 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 03.07.2015 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 170921


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Urzędu,
 • przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowanie i ekspedycja poczty,
 • prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
- reprezentowanie Urzędu,
- praca administracyjno – biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, dokładność i systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 08.07.2015 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
w terminie 30 dni od zakończenia postępowania. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_170921.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_170921.pdf


BFA.210.1.2015 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 20.03.2015 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 168197

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.


Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno – biurowa,
- praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.


Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.


Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 02.04.2015 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_168197.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_168197.pdf


BFA.210.1.2014 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 22.07.2014 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 161846

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
- prowadzenie sekretariatu Delegatury,
- przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
- prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
- przygotowanie i ekspedycja poczty,
- prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
- prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
- obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy:
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
- reprezentowanie urzędu,
- praca administracyjno – biurowa.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.

Wymagania niezbędne:
- biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy,
- zdolność analitycznego myślenia,
- kreatywność, dokładność i systematyczność,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Termin składania dokumentów: 28.07.2014 r.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 28.07.2014 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni
od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90, wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_161846.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_161846.pdf


BFA.210.2.2013 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 28.08.2013 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 154120
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
- prowadzenie archiwum zakładowego;
- prowadzenie podstawowej dokumentacji zabytków: kartoteka adresowa, karty ewidencyjne, teczki obiektów i zespołów, zbiór map i planów, studia i inne opracowania;
- gromadzenie i opracowywanie napływającej dokumentacji;
- prowadzenie i porządkowanie archiwum;
- przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu archiwum;
- prowadzenie katalogu alfabetycznego księgozbiorów i dokumentacji;
- współpraca w zakresie informacji naukowej z wyspecjalizowanymi instytucjami np. archiwa, muzea, biblioteki.

Warunki pracy:
praca biurowa; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka oraz inne urządzenia i materiały biurowe; budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego).

Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
- znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- umiejętność interpretacji przepisów;
- umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny;
- kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 04.09.2013 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – ZASTĘPSTWO”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90, wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_154120.pdf


BFA.210.1.2013 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 28.05.2013 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 151963

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
- prowadzenie sekretariatu Delegatury,
- przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
- prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
- przygotowanie i ekspedycja poczty,
- prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
- prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
- obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy:
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
- reprezentowanie urzędu,
- praca administracyjno – biurowa.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.

Wymagania niezbędne:
- biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy,
- zdolność analitycznego myślenia,
- kreatywność, dokładność i systematyczność,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Termin składania dokumentów: 05.06.2013 r.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 05.06.2013 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni
od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90, wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_151963.pdf


BFA.210.4.2012 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 04.10.2012 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 146455
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wydawanie nakazów konserwatorskich;
- dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca administracyjno – biurowa,
– praca w terenie – praca na wysokości,
– stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

– znajomość ustawy dotyczącej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– znajomość prawa budowlanego;
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
– umiejętność interpretacji przepisów;
– umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

– dobra organizacja pracy;
– umiejętność pracy w zespole;
– kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys;
– list motywacyjny;
– kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 16.10.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra


z dopiskiem:


„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni
od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_146455.pdf


BFA.210.3.2012 [1]                                                                           Zielona Góra, dnia 20.04.2012 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 145432
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
- prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
- ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

              - praca administracyjno – biurowa,
              - praca w terenie,
              - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

            - narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia,             
              i materiały biurowe,

            - budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

 • zajomość ustawy dotyczącej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 31.08.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra


z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90.


Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_145432.pdf


BFA.210.2.2012 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 20.04.2012 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 142650

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
- prowadzenie sekretariatu delegatury,
- przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
- prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
- przygotowanie i ekspedycja poczty,
- prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
- prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
- obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca administracyjno – biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.

Wymagania niezbędne:
- biegła znajomość kpa,
- znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy,
- zdolność analitycznego myślenia,
- kreatywność, dokładność i systematyczność,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
- staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 26.04.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu - zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90, wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_142650.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy : Gorzów Wielkopolski
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 139966
Główne obowiązki:
- prowadzenie archiwum zakładowego Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.;
- prowadzenie podstawowej dokumentacji zabytków: kartoteka adresowa, karty ewidencyjne, teczki obiektów i zespołów, zbiór map i planów, studia i inne opracowania;
- gromadzenie i opracowywanie napływającej dokumentacji;
- prowadzenie i porządkowanie archiwum;
- przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu archiwum;
- prowadzenie katalogu alfabetycznego księgozbiorów i dokumentacji;
- współpraca w zakresie informacji naukowej z wyspecjalizowanymi instytucjami np. archiwa, muzea, biblioteki.

Warunki pracy:
praca biurowa; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka oraz inne urządzenia i materiały biurowe; budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego).

Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- znajomość przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
- znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- umiejętność interpretacji przepisów;
- umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny;
- kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 24.01.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – ZASTĘPSTWO”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowanie do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (068) 324-74-11 lub 324-73-90, wew. 33.
________________________________________________________________________

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji  Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 28.07.2011


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 17.05.2011Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 17.02.2011


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 06.10.2010


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 04.02.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. kadr Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 14.01.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 14.01.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 17.09.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 09.06.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 27.05.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 23.04.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 02.02.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji . Więcej...

Umiescił: Rafał Krûger
Data: 28.01.2009


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. kadr w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej...


Umiescił: Rafa Krûger
Data: 28.11.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 26.09.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 10.09.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 10.09.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 14.08.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 14.08.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 22.07.2008Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 20.06.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę osób, które spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 19.06.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę osób, które spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 17.06.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 17.06.2008Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:inspektora ochrony zabytków.  Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 29.05.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 27.05.2008


Zielona Gora, dnia 26.05.2008 r.

BFA.A.Cis.1100-7/6-08

UNIEWAŻNIENIE NABORU

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków unieważnia nabór na stanowisko Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyków w Gorzowie Wlkp. ze względow proceduralnych.

mgr Barbara Bielinis-Kopeć
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Kamila Domagalska
Data: 26.05.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 21.05.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 09.05.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 01.05.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 18.04.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : Referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 03.04.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : inspektor ochrony zabytków - zastępstwo. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 03.04.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: referenta ds. obsługi sekretariatu W Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej...

Autor: Anna Cisakowska
Umiescił: Rafał Krűger
Data: 27.03.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków. Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji. Więcej...

03.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : inspektor ochrony zabytków w Wydziale Rejestru i Dokumentacji Zabytków w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: inspektor ochrony zabytków w Wydziale Rejestru i Dokumentacji Zabytków Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych Więcej..


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...

01.02.2008


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...

01.02.2008


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko : inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wynik naboru w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków w Wydziale Rejestru i Dokumentacji Zabytków. Więcej...


Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spłniającyh wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków ... Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spłniającyh wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: inspektor ochrony zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków... Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spłniającyh wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: specjalista ds. kadr ... Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ochrony zabytków w dziale dokumentacji. Więcej...Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spłniającyh wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych... Więcej...Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków Więcej...Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr. Więcej...Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków. Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ochrony zabytków.

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ochrony zabytków.

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ochrony zabytków.

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko: księgowy w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji .

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków.

Więcej...Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków w dziale dokumentacji.

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko główny księgowy w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji.

Więcej...


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ochrony zabytków.

Więcej...Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze publikuje informacje o wyniku naboru na stanowisko księgowego w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko księgowego w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko księgowy w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Administracji Więcej...


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowiska Inspektora Ochrony Zabytków, Inspektora Ochrony Zabytków:


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne w procesie rekrutacyjnym na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Finansów, Budżetu i Administracji :


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze publikuje informacje o wyniku naboru na stanowisko:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 15.02.2018
Dokument oglądany razy: 24 025
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 16.04.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl